Updates to our terms of use and privacy statement

Your Services Agreement and Privacy Statement made clearer
Microsoft
Your Services Agreement and Privacy Statement made clearer
As part of our effort to improve your experience across our consumer services, we’re updating the Microsoft Services Agreement and the Microsoft Privacy Statement. We want to take this opportunity to notify you about these updates.
The Microsoft Services Agreement will cover most of Microsoft’s consumer online services, including Xbox Live, Bing, MSN, Skype, OneDrive, Outlook.com and Microsoft account. You can see the full list here. The Microsoft Privacy Statement also covers most of Microsoft’s consumer products and services.
Simplicity Simplicity – Many of our customers use more than one Microsoft service, and have agreed to many sets of terms and privacy policies. To make it easier to use multiple services, we’ve brought together these documents into a single agreement and a consolidated privacy statement that cover most of our consumer services.
Privacy Privacy – Our longstanding commitment to privacy has not changed. We remain committed to protecting your data, being clear about how we use it, and putting you in control. For example, we do not use the contents of your email, chat, video calls, documents, photos, or voicemail to target advertising to you. And as you’ll see when you read the Microsoft Privacy Statement, we offer a range of tools that enable you to make decisions about what data we collect. Additionally, we have launched a new privacy dashboard that makes it easier for you to make choices about how we use your data.
Transparency Transparency – We are using straightforward language so our terms of use and Microsoft Privacy Statement are easier to understand. In addition, we’ve put key privacy information all in one place, so you no longer have to cross-reference several documents to understand the big picture. While this consolidation eliminates redundancies and simplifies the structure of the information, we continue to provide service-specific details to allow you to make informed choices about how you use our services. We’ve also added some additional privacy information about new features and functionality we’ll soon roll out, like those you’ll see on Windows 10.
The updates will take effect on August 1, 2015. If you continue to use our services after August 1, 2015, you agree to the updated terms. If you do not agree, you can choose to discontinue use of the services and close your Microsoft account before August 1st. If you are an Xbox Live subscriber, you will be prompted soon to accept the terms when you log in to Xbox Live on your Xbox One, Xbox 360, or at Xbox.com. If you are a parent or guardian, you are responsible for your child or teenager’s use of Microsoft services, including purchases.
Thank you for using Microsoft services.
Microsoft Privacy Statement Microsoft Services Agreement Frequently Asked Questions
Microsoft
Microsoft respects your privacy. To learn more, please read our Privacy Statement.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

pixel.gif?r=324b3cf0804faea1d4017c0a41cf67b17187f8f3&c=576944

Key-4619701.C.FFQPx.z.K2.-.Jj9grd

Ứng dụng Outlook mới cho điện thoại và máy tính bảng

Giới thiệu ứng dụng Outlook mới
Outlook.com
Giới thiệu ứng dụng Outlook mới
Nhận Outlook
Hộp thư đến của bạn, ở mọi nơi
Nhận Outlook
Hộp thư đến của bạn, ở mọi nơi
Giờ đây bạn có thể trải nghiệm Outlook mà bạn biết và yêu thích trên iPhone®, iPad® và các thiết bị Android™ của mình.
Có được chế độ xem rõ ràng cho tất cả các tin nhắn, lịch, danh bạ và các tập tin trên Outlook.com của bạn. Quản lý email với thao tác quét đơn giản, sẵn sàng chia sẻ dễ dàng và kết nối với tài khoản lưu trữ đám mây của bạn để chia sẻ tập tin liền mạch.
Việc hỗ trợ cho ứng dụng Outlook.com trên Android sẽ bị ngưng trong tương lai gần. Nhóm Outlook.com khuyến cáo tất cả người dùng Android nên nâng cấp lên ứng dụng Outlook mới để có được những trải nghiệm tốt nhất.
Apple, biểu tượng của Apple, iPad và iPhone là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Cửa hàng Ứng dụng là một nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc.
Android™ và Google Play là các thương hiệu của Google, Inc.
Kết nối với chúng tôi. Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Microsoft
Microsoft tôn trọng sự riêng tư của bạn. Xem lại Bản tuyên bố Bảo mật trực tuyến của chúng tôi.

Để thiết lập tùy chọn số liên lạc cho các phương tiện liên lạc của Microsoft, hãy nhấp vào đây. Những thiết lập này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ truyền thông bắt buộc nào được xem là một phần của các dịch vụ Microsoft nhất định.

​Microsoft Corporation
​One Microsoft Way
​Redmond, WA 98052

pixel.gif?r=324b3cf0804faea1d4017c0a41cf67b17187f8f3&c=571984

Key-3417101.C.FC4Cq.z.K4.-.nCqK2Ns

MSN mới đã có mặt tại Việt Nam!

Truy cập MSN mới ngay. Bạn gặp rắc rối trong khi đọc email? Hãy xem dưới dạng trang web.
MSN vivn_msn-logo-right-promo.jpg
Khám phá MSN
Tin tức
Giải trí
Thể thao
Tài chính
Hãy xem ngay
Microsoft Microsoft tôn trọng sự riêng tư của bạn. Xem lại Bản tuyên bố Bảo mật trực tuyến của chúng tôi.

Để thiết lập tùy chọn số liên lạc cho các phương tiện liên lạc của Microsoft, hãy nhấp vào đây.
Những thiết lập này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ dịch vụ truyền thông bắt buộc nào được xem là một phần của các dịch vụ Microsoft nhất định.

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

pixel.gif?r=324b3cf0804faea1d4017c0a41cf67b17187f8f3&c=372960

Key-386001.C.Z3vg.z.KV.-.nJ1DBKV